Vytvor nové logo a vyhraj 1500 eur

Fakultná nemocnica Trnava vyhlasuje verejnú súťaž na nové logo a vizuálnu identitu. Zapojiť sa môžu do súťaže ktokoľvek, pričom môže ísť o fyzické staršie ako 18 rokov a právnické osoby. Odmena za výherný návrh a dodanie podkladov je 1500 Eur.

Fakultná nemocnica Trnava vyhlasuje verejnú súťaž o logo a vizuálnu identitu. Cieľom súťaže je vytvorenie loga a jednotnej vizuálnej identity Fakultnej nemocnice Trnava, ktorá bude využívaná na online a off-line komunikáciu. Samotné logo a vizuálna identita by mala odrážať predpoklad   postavenia novej modernej nemocnice, pričom chceme pokračovať v budovaní špičkového zdravotníckeho zariadenia.

Verejná neanonymná súťaž je určená pre odbornú a laickú verejnosť v oblasti grafického dizajnu. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická, ako aj právnická osoba (s uvedením autora). Návrhy musia byť odovzdané elektronickou poštou na emailovú adresu sutaz@fntt.sk vo formáte PDF, najneskôr v deň uzatvorenia prijímania návrhov. Autor musí splniť zákon 185/2015 Z. z. Autorský zákon, pričom nemôže pri návrhu porušiť autorské práva iných autorov. Fakultná nemocnica Trnava si vyhradzuje nevybrať žiadneho výhercu v prípade nenaplnenia zadania súťaže.

Odmena za výherný návrh po odovzdaní všetkých podkladov podľa podmienok súťaže je 1 500 Eur. Výhra bude výhercovi vyplatená najneskôr do 30 kalendárnych dní od odovzdania kompletného spracovania podľa zadania súťaže.

Termín odovzdania zadania: 17.1. 2021 
Zasadnutie hodnotiacej komisie: 22.1. 2021
Oznámenie výsledkov: 26.1. 2021

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *