Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Univerzita aktuálne na svojich siedmich fakultách vzdeláva takmer 8 000 študentov spolu v 129-tich akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na pôde tejto univerzity sme zrealizovali mnoho podujatí, pričom je táto univerzita zapojená do projektu AZU od jeho začiatkov. Táto univerzita má 7 fakúlt:

  • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
  • Strojnícka fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
  • Stavebná fakulta
  • Fakulta bezpečnostného inžinierstva
  • Fakulta riadenia a informatiky
  • Fakulta humanitných vied

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho koordinátora:

Ing. Lenka Černá, PhD.
zilina@azu.sk
0911 077 062