Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je partnerom projektu od roku 2013. Na pôde tejto univerzity sme mohli zrealizovať niekoľko podujatí, ktoré pomohli študentom v ich kariérnom raste. Univerzita je zameraná na humanitné, spoločenské a prírodovedné smery. Na tejto univerzite sú 4 fakulty a jeden inštitút:

  • Fakulta masmediálnej komunikácie
  • Fakulta sociálnych vied
  • Filozofická fakulta
  • Fakulta prírodných vied
  • Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho koordinátora:

Mgr. Matej Martovič, PhD.
martovic@azu.sk
0949 248 356