Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je partnerom projektu od roku 2013. Na pôde tejto univerzity projekt prináša študentom možnosť zapojiť sa do zaujímavých otvorených diskusií, ako aj workshopov, možnosť stretnúť sa so spoločnosťami a jej lídrami, ktorí chcú zdieľať vedomosti, ich osobné postrehy, ale i osobné hodnoty, ktoré priniesli úspech. Univerzita je zameraná na humanitné, spoločenské a prírodovedné smery. Na tejto univerzite sú 6 fakúlt:

  • Ekonomická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
  • Filozofická fakulta
  • Fakulta prírodných vied
  • Právnická fakulta

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho koordinátora:

Ing. Alexandra Mertinková
mertinkova@azu.sk
0918 158 105