Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je zapojená do projektu od roku 2013. Univerzita má za cieľ vytvárať podmienky pre kvalitné vzdelávanie v technických, ekonomických, humanitných a zdravotníckych študijných odboroch ako i pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu. Univerzita má za cieľ prispievať k vedeckému a kultúrnemu rozvoju a hospodárskej prosperite spoločnosti. Na univerzite sa nachádzajú štyri fakulty a 2 celouniverzitné pracoviská:

  • Fakulta špeciálnej techniky,
  • Fakulta zdravotníctva
  • Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
  • Fakulta priemyselných technológií
  • Katedra politológie
  • FunGlass

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho koordinátora:

Bc. Denisa Bellová
bellova@azu.sk
0904 083 745