Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952. Pokrýva široké spektrum potrieb vzdelávania nielen pre región východného Slovenska, ale v mnohých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom priestore. Úzko spolupracuje s inými univerzitami a s priemyselným zázemím regiónu i celého Slovenska

Technická univerzita v Košiciach je partnerom Národného rozvojového projektu od roku 2013. Na pôde tejto univerzity sa uskutočnilo množstvo podujatí, ktoré pomohli študentom v ich kariérnom raste.

Univerzita je zameraná na technické smery v rôznych oblastiach. Na tejto univerzite pôsobí 9 fakúlt:

  • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  • Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
  • Strojnícka fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Stavebná fakulta
  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
  • Fakulta umení
  • Letecká fakulta

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho koordinátora:

Ing. Michaela Očenášová
ocenasova@azu.sk
0940 370 036