Slovenská technická univerzita v Bratislave

Slovenská technická univerzita v Bratislave je modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou a do projektu sa zapojila v roku 2013. Na pôde tejto univerzity sme mohli zrealizovať niekoľko podujatí, ktoré pomohli študentom v ich kariérnom raste. STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti prírodných vied, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva či materiálových technológií. Na tejto univerzite je 7 fakúlt:

  • Stavebná fakulta(SVF)
  • Strojnícka fakulta(SJF)
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky(FEI)
  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie(FCHPT)
  • Fakulta architektúry(FA)
  • Fakulta informatiky a informačných technológií(FIIT)
  • Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave(MTF)

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho koordinátora:

Katarína Zvarová
koordinátor AZU pre Bratislavu
zvarova@azu.sk
0907/097 989