Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove je zapojená do projektu od roku 2013. Na pôde univerzity organizujeme rôzne podujatia, ktoré pomáhajú študentom v ich osobnom a kariérnom raste. Univerzita je zameraná na humanitné, spoločenské  a prírodovedné smery.  Na tejto univerzite je 8 fakúlt:

  • Filozofická fakulta
  • Fakulta manažmentu
  • Fakulta športu
  • Grékokatolícka teologická fakulta
  • Pedagogická fakulta
  • Fakulta zdravotníckych odborov
  • Fakulta humanitných a prírodných vied
  • Právoslávna bohoslovecká fakulta

Ak chcete nadviazať s nami na tejto univerzite spoluprácu, kontaktujte nášho marketingového manažéra:

Mgr. Matej Martovič, PhD.
martovic@azu.sk
0949 248 356