PRIESKUM: Študentom sa ľahšie podvádza pri online skúškach

Národný rozvojový projekt AZU – aktivita zvyšuje úspech sa pýtal študentov, ako zvládali online vyučovanie počas pandémie COVID-19.

Začali prezenčne, skončili online

Viacero vysokých škôl začalo zimný semester 2021 prezenčne. Celkovo 49,3 % študentov slovenských vysokých škôl začalo semester prezenčne, pričom 42,1 % študentov začalo semester hybridne. Iba 8,6 % študentov začalo zimný semester online.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Zimný semester 2021 ste začali:. Počet odpovedí: 418 odpovedí.

Koniec zimného semestra skončil pre väčšinu vysokoškolákov online. Až 92,1 % študentov skončilo zimný semester online. Prezenčne iba 1,4 % a hybridne 6,5 % študentov.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Zimný semester 2021 končíte. Počet odpovedí: 418 odpovedí.

Kvalita vyučovania

Študentov sme sa pýtali aj na kvalitu vyučovania. Kým online prednášky boli porovnateľné s prezenčnými, pri seminároch a cvičeniach to už neplatí. Kvalitu online prednášok študenti hodnotili porovnateľne s prezenčnými. Celkom 66,7 % študentov súhlasí alebo skôr súhlasí s tým, že online prednášky boli porovnateľné s prezenčnými.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Kvalita online prednášok je porovnateľná s prezenčnými prednáškami:. Počet odpovedí: 418 odpovedí.

Pri seminároch a cvičeniach boli výsledky trochu iné. Iba 18,7 % študentov súhlasilo s tým, že online semináre a cvičenia boli porovnateľné s prezenčnými a 24,4 % skôr súhlasí. Celkom 22,2 % s týmto tvrdením nesúhlasí a 34,7 % skôr nesúhlasí.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Kvalita online seminárov/cvičení je porovnateľná s prezenčnými prednáškami:. Počet odpovedí: 418 odpovedí.

Študenti hodnotili aj získané vedomosti. Ani nie polovica študentov pokladá vedomosti, ktoré získali počas online vyučovania za dostatočné, konkrétne 49,3 %. Za menej dostatočné ich považuje 41,4 % študentov a za nedostatočné 9,3 % študentov.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Vedomosti, ktoré si získal cez online vyučovanie považuješ:. Počet odpovedí: 418 odpovedí.

Online skúšky sú ľahšie a lepšie sa podvádza

Študentov sme sa pýtali, či bolo jednoduchšie podvádzať pri online skúškach. Až 28,5 % študentov súhlasí s tým, že online skúšky boli ľahšie na používanie ťahákov, pričom s týmto tvrdením skôr súhlasilo 33,3 % študentov. S týmto tvrdením nesúhlasilo 16,7 % študentov a skôr nesúhlasilo 21,5 % študentov.

Jedna tretina študentov sa na online skúšky učila menej, ako na prezenčné skúšky. S týmto tvrdením súhlasilo 16,7 % študentov a skôr súhlasilo 23,8 % študentov. Nesúhlasilo až 30,9 % študentov a skôr nesúhlasilo 28,5 % študentov.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Na online skúšky som sa učil/učila menej ako na prezenčné skúšky:. Počet odpovedí: 418 odpovedí.

Študenti boli na hodiny pripojení cez notebook alebo počítač

Najčastejšie sa študenti na online vyučovanie pripájali cez notebook, až 86,6 % študentov a 6,7 % študentov cez stolný počítač. Väčšina študentov podľa nášho prieskumu mala technike možnosti, aby sa vedeli zúčastniť vyučovania.

Graf odpovedí z Formulárov. Názov otázky: Cez aké technické vybavenie si najčastejšie bol pripojený na vyučovanie:. Počet odpovedí: 417 odpovedí.

O prieskume

Prieskum bol realizovaný na vzorke 418 študentov v ôsmich krajoch Slovenska v mesiaci december. Prieskum realizoval národný rozvojový projekt AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.