Absolvent 2020 – Samostatný špecialista oznamovacej a zabezpečovacej techniky Žilina

Práce
Žiadosti boli uzavreté

ŽSR

Železnice Slovenskej republiky vznikli nadobudnutím účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky z 30. septembra 1993. Na území Slovenskej republiky spravujú železničnú infraštruktúru vo v
Pracovná náplň:

Ste čerstvý absolvent, pripravený zamestnať sa?
Poďte pracovať pre Železnice Slovenskej republiky a staňte sa súčasťou stabilnej firmy!

 Naša spoločnosť ponúka príležitosť čerstvým absolventom elektrotechnických smerov, ktorí hľadajú uplatnenie vo svojom odbore. Ako absolvent sa u nás uplatníte na pozícii Samostatný špecialista oznamovacej a zabezpečovacej techniky v Žiline.

 Pracovať budete pod vedením skúseného kolegu, ktorý Vám počas adaptačnej doby bude pomáhať pri práci a zabezpečovať pracovné aktivity. Takto získané odborné znalosti a praktické skúsenosti môžete následne využiť a kariérne rásť.

Benefity:

 Stabilné zamestnanie – po ukončení adaptačnej doby a zaradení na pripravovanú pozíciu pracovný pomer na dobu neurčitú
 Cestovné výhody doma i v zahraničí
 Pravidelné odborné školenia
 Bonifikačné karty na stravovanie
 Možnosť kariérneho rastu a profesijnej rotácie
 Odmeňovanie = istota pravidelnej mzdy každý mesiac
 Príspevky na rekreačné pobyty v zariadeniach ŽSR
 Príspevok zamestnávateľa na životné postenie Dynamik – po ukončení adaptačnej doby a zaradení na pripravovanú pozíciu
 Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – po skúšobnej dobe

Osobné predpoklady uchádzača:

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa elektrotechnického zamerania
- zodpovednosť
- spoľahlivosť
- technické myslenie
- dobrý zdravotný stav

KickResume