Absolvent VŠ 2020 pre strategické riadenie ŽSR

Práce

ŽSR

Železnice Slovenskej republiky vznikli nadobudnutím účinnosti zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky z 30. septembra 1993. Na území Slovenskej republiky spravujú železničnú infraštruktúru vo v
Pracovná náplň:

-analýza strategických dokumentov SR a EÚ

-tvorba strategických dokumentov ŽSR, pripomienkovanie interných dokumentov ŽSR

-definovanie a vyhodnocovanie strategických cieľov ŽSR

-príprava odborných (aj technických) analýz, podkladov, materiálov pre inštitúcie EÚ, MDV SR a iných orgánov štátnej a verejnej správy

-koordinácia prác pri príprave štúdií uskutočniteľnosti pre projekty ŽSR

-tvorba analýz a príprava podkladov vrátane návrhu riešení v rámci tvorby štúdií uskutočniteľnosti

-analýza a spolupráca pri tvorbe invest. zadaní za oblasť EE, ŽTS a dopravnej technológie

-účasť v pracovných skupinách pre vypracovanie súťažných podmienok a pre vyhodnotenie ponúk, účasť v projektoch – projektových skupinách za oblasť strategického riadenia

Benefity:

Pružný pracovný čas

Pravidelné odborné školenia

Bonifikačné karty na stravovanie

Odmeňovanie = istota pravidelnej mzdy

Cestovné výhody doma i v zahraničí

Príspevky na rekreačné pobyty v zariad. ŽSR

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie – po skúšobnej dobe

Osobné predpoklady uchádzača:

Vysokoškolské - II. stupňa, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra železničnej dopravy

Microsoft Excel – expert MS Word,

Powerpoint,

Outlook - pokročilý

Internet - pokročilý

Anglický jazyk – úroveň B2

Ostatné: flexibilita, samostatnosť, svedomitosť, tvorivosť, práca v tíme

KickResume