Volunteers united in diversity

Stáže
Žiadosti boli uzavreté

Youth for Equality

Zaoberáme sa poradenstvom pre mladých, poskytovaním informácií v rámci vzdelávania, trhu práce, podnikania, stáží, dobrovoľníctva
Táto ponuka expirovala.