CELOROČNÁ PRAX ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Stáže
Žiadosti boli uzavreté

U.S.Steel Košice, s. r. o.

Sme integrovaný hutnícky podnik s vyše 50-ročnou tradíciou. Našou materskou spoločnosťou je popredný svetový výrobca ocele - United States Steel Corporation . Naša výrobná kapacita je 4.5 mil.ton Ocele za rok a zamestnávame takmer 10 000 ľudí.
Pracovná náplň:

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. organizuje atraktívny program Celoročná prax pre študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia resp. tretieho ročníka bakalárskeho štúdia so zameraním na hutníctvo, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechniku, energetiku, ekonomiku, informačné technológie a kybernetiku a iné technické odbory.

Čo Vás čaká ?
- Celoročná platená odborná prax v termíne od 01.10.2021 do 30.06.2022
- Príležitosť zoznámiť sa so „skutočným svetom“ fungovania priemyselného podniku
- Max. 20 pracovných hodín odbornej praxe týždenne v reálnom prostredí výrobných a administratívnych
prevádzkach spoločnosti
- Networking – možnosť nadviazať kontakty s vrcholovými manažérmi U.S. Steel Košice
- Obohatenie profesijného profilu o pracovnú skúsenosť s prácou v nadnárodnej spoločnosti

Benefity:

- Možnosť skĺbiť teoretické znalosti s praktickými skúsenosťami už počas štúdia prácou na projektoch a úlohách
- Príležitosť zapojiť sa do výrobných a administratívnych činností spoločnosti
- Možnosť získať znalosti a zručnosti, ktoré nie sú súčasťou štúdia na univerzite
- Možnosť plynule pokračovať v odbornej praxi v obľúbenom prázdninovom programe Letná stáž
- Možnosť výberu témy bakalárskej resp. diplomovej práce z prostredia spoločnosti
- Konkurenčná výhoda na trhu práce

Osobné predpoklady uchádzača:

- Študenti 1. a 2. ročníka denného inžinierskeho štúdia, resp. 3. ročníka denného bakalárskeho štúdia so zameraním na hutníctvo, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechniku, energetiku, ekonomiku, informačné technológie a kybernetiku a iné technické odbory.

Ako na to?
- Zaregistrovať sa on-line a poslať životopis v anglickom jazyku do 31. augusta 2021
- Absolvovať vstupný výberový pohovor a posúdenie úrovne znalosti anglického jazyka