Riešenie problému obchodného cestujúceho – hľadanie optimálnej cesty a špecifíká problému pre elektrické vozidlá

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

tirn technology s.r.o.

Tirn technology je Trnavský technologický startup, ktorý pomáha nastupujúcej elektromobilite inovatívnymi riešeniami. Snažíme sa ísť cestou lean startup, agile a service designu.
Anotácia práce:

Pri plánovaní cesty elektrickým vozidlom sa kvôli chýbajúcej infraštruktúre a aktuálnym tech. obmedzeniam stáva proces nabíjania podstatnou zložkou celkového času cesty. Cielom je zanalyzovať existujúce prístupy k problému a navrhnúť optimálne riešenie.

KickResume