Framework pre automatické vyhodnocovanie presnosti prediktívneho modelu energetickej spotreby elektrického vozidla

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

tirn technology s.r.o.

Tirn technology je Trnavský technologický startup, ktorý pomáha nastupujúcej elektromobilite inovatívnymi riešeniami. Snažíme sa ísť cestou lean startup, agile a service designu.
Anotácia práce:

Pri budovaní prediktívne modelu pre odhad energetickej spotreby elektrického automobilu vstupuje do výpočtu množstvo faktorov. Štandardizovaným testovaním by sme vedeli automaticky vyhodnotiť váhu faktorov pri rôznych režimoch jazdy a v rôznych prostrediach.

KickResume