Aktuálne výzvy a prekážky pri adopcii elektrických vozidiel v rámci mobility as a service

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

tirn technology s.r.o.

Tirn technology je Trnavský technologický startup, ktorý pomáha nastupujúcej elektromobilite inovatívnymi riešeniami. Snažíme sa ísť cestou lean startup, agile a service designu.
Anotácia práce:

V poslednej dobe sa stretávame s pojmom mobility as a service, ktorá by mala používatelovi integrovať rôzne dostupné spôsoby dopravy. Aké miesto tu majú elektrické vozidlá a aké sú trendy?

KickResume