Klientský pracovník

Práce

Tereza Pospišová

Obchodná firma zaoberajúca sa poskytovaním služieb vo finančnom sektore. Hlavným predmetom činnosti je tvorba finančných analýz a auditov pre fyzické a právnické osoby.
Pracovná náplň:
  • Práca s počítačom
  • Administratíva
  • Stretnutia s klientmi
  • Stretnutia s obchodnými partnermi 
  • Vypracovanie plánov
Osobné predpoklady uchádzača:
  • Cieľavedomosť
  • Komunikatívnosť
  • Asertivita
  • Spoľahlivosť 
  • Tímová práca
KickResume