vedúci technického oddelenia

Práce

Správa mestskej zelene v Košiciach

činnosti súvisiace s krajinnou úpravou, správa, projektovanie, realizácia a údržba zelene, pestovanie rastlinného materiálu, spravovanie detských ihrísk
Pracovná náplň:

riadenie a kontrola technického oddelenia, ktoré tvoria samostatný odborný referát investičnej výstavby, správa budov a zariadení SMsZ, referát vlastnej ochrany, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, dopravno - mechanizačné stredisko, referát zásobovania, spracovávanie návrhov rozpočtov a ďalších podkladov, zodpovednosť za čerpanie rozpočtu, za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly, prípravu podkladov a zabezpečenie evidencie a archivácie projektovej dokumentácie a písomností, ktoré vznikli na oddelení alebo mu boli doručené

Benefity:

stravovanie formou stravovacej karty, nákup rastlinného materiálu so zľavou, príspevok zamestnávateľa vo výške 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie a ďalšie v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

Osobné predpoklady uchádzača:

osvedčenie: stavebný dozor s odborným zameraním pozemné stavby, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikačné zručnosti, flexibilita pri zabezpečovaní pracovných úloh, znalosť práce s počítačom, vodičský preukaz sk. "B"

KickResume