samostatný technik pre tvorbu dokumentu starostlivosti o dreviny

Práce

Správa mestskej zelene v Košiciach

činnosti súvisiace s krajinnou úpravou, správa, projektovanie, realizácia a údržba zelene, pestovanie rastlinného materiálu, spravovanie detských ihrísk
Pracovná náplň:

vypracovanie základného dokumentu starostlivosti o dreviny v súlade s § 54 ods. 2 písm. e) Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, spracovanie prehľadu o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom význame drevín v katastrálnom území mesta Košice, príprava podkladov pre budúce zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri realizácii náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny

Benefity:

stravovanie formou stravovacej karty, nákup rastlinného materiálu so zľavou, príspevok zamestnávateľa vo výške 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie a ďalšie v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

Osobné predpoklady uchádzača:

bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom, vodičský preukaz sk. "B"

KickResume