samostatný projektant

Práce

Správa mestskej zelene v Košiciach

činnosti súvisiace s krajinnou úpravou, správa, projektovanie, realizácia a údržba zelene, pestovanie rastlinného materiálu, spravovanie detských ihrísk
Pracovná náplň:

spracovanie projektovej dokumentácie, rozpočtovej dokumentácie, grafické a písomné podklady pre rekonštrukciu mestskej zelene, návrhy na obnovu a rozvoj mestskej zelene

Benefity:

stravovanie formou stravovacej karty, nákup rastlinného materiálu so zľavou, príspevok zamestnávateľa vo výške 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie a ďalšie v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

Osobné predpoklady uchádzača:

bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, znalosť práce s počítačom, znalosť práce s programom AutoCad, Photoshop, SketchUp, cenkros/odis, vodičský preukaz sk. "B"

KickResume