majster

Práce

Správa mestskej zelene v Košiciach

činnosti súvisiace s krajinnou úpravou, správa, projektovanie, realizácia a údržba zelene, pestovanie rastlinného materiálu, spravovanie detských ihrísk
Pracovná náplň:

organizácia výroby v skleníkovom hospodárstve, generatívne a vegetatívne množenie kvetinovej sadby, kontrola a zabezpečenie prevádzky skleníka - regulácia zálievok, teploty, tienenia, zabezpečenie miešania vhodných substrátov pre pestovanie rastlín a ich optimálneho hnojenia, správne určenie technologických postupov pre pestovanie jednotlivých druhov rastlín, priestorové plánovanie, príjem, výdaj a evidencia sadbového materiálu, plánovanie materiálového zabezpečenia výroby

Benefity:

stravovanie formou stravovacej karty, nákup rastlinného materiálu so zľavou, príspevok zamestnávateľa vo výške 4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca na doplnkové dôchodkové sporenie a ďalšie v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy

Osobné predpoklady uchádzača:

bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikácia, manuálna zručnosť, znalosť práce s počítačom, vodičský preukaz sk. "B"

KickResume