Letná brigáda – Operátor lisovania / bodovania

Práce
Žiadosti boli uzavreté

Sodecia MATADOR Automotive

Jednou z hlavných kompetencií spoločnosti je aktívne podieľanie sa na výskume a vývoji nových produkčných technológií, sofistikovaného spájania a implementácie nových materiálov pre automobilový priemysel.
Pracovná náplň:

NAJSTABILNEJŠIA SPOLOČNOSŤ V NITRIANSKOM KRAJI VIAC AKO 110 ROKOV NA TRHU HĽADÁ POSILU!

Obsluha automatizovaných lisovacích / bodovacích zariadení alebo zváracích poloautomatov a automatov.
Zabezpečenie dosiahnutia požadovaných výstupných charakteristík produktov podľa technickej dokumentácie.
Pracuje podľa jasných inštrukcií a pod dohľadom zoraďovača a zmenového majstra. Zabezpečuje plynulý chod výrobného procesu podľa požiadaviek a inštrukcií s ohľadom na dodržiavanie požiadaviek kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia.
Zodpovednosť za správne nastavenie strojov.
Zodpovednosť za riešenie problémov vyskytujúcich sa vo výrobnom procese a za podávanie správ majstrovi.

Osobné predpoklady uchádzača:

manuálne zručnosti
schopnosť obsluhy strojov
schopnosť čítať pracovné návodky
záujem učiť sa v oblasti práce so strojmi

KickResume