Vplyv nízkych teplôt na mechanické a chemické vlastnosti materiálov potrubí používaných v jadrovej elektrárni.

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

Slovenské elektrárne, a.s.

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme dve jadrové, 31 vodných, dve uhoľné a dve fotovoltické elektrárne. Sme EKO! Až 90% elektriny vyrábame bez emisií skleníkových plynov.
Anotácia práce:
  • Extrémne nízke teploty pri prevádzke jadrovej elektrárne (JE) sa nepredpokladajú, ale pre opravy zariadení sa dá použiť na izolovanie opravovaného úseku potrubia jeho schladenie  a vytvorenie ľadovej zátky.
  • Na JE sú použité rôzne materiály potrubí , preto je potrebné analyzovať možnosti využitia tejto metódy a určiť jej príspevok ku samotnej degradácii potrubia (napr. zmena mechanických vlastností). Ako chladiace médium pre získanie nízkych teplôt: CO2 - oxid uhličitý a N - tekutý dusík.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špecialisti zo Slovenských elektrární dlhodobo poskytujú svoje vedomosti a skúsenosti na individuálnej báze aj jednotlivým študentom stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci svojej odbornej prípravy zostavujú záverečné práce, referáty či iné formy vedeckých publikácií.

Počas vypracovávania záverečnej práce na nami stanovenú tému vám bude umožnená stáž na odbornom útvare, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka. Navyše môžete získať jednorazové štipendium.

Štipendium od elektrární je podmienené vypracovaním záverečnej práce na zadanú tému a zároveň absolvovaním stáže na odbornom útvare elektrární, ktorého sa daná téma obsahovo dotýka.

Všetky informácie k záverečným prácam v elektrárňach nájdete tu: https://www.seas.sk/konzultacie-diplomovych-a-inych-prac