Realizovateľnosť konceptu elektrárne slnečnej prúdovej veže v areáli ENO na betónovom komíne.

Záverečné práce

Slovenské elektrárne, a.s.

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme 2 jadrové, 31 vodných, 2 uhoľné a 2 fotovoltické elektrárne. Výrazne prispievame k boju proti klimatickým zmenám, až 94 % elektriny dodávame bez emisií CO2.
Anotácia práce:

Slnečná prúdová veža je jeden z typov elektrární využívajúcich ako zdroj energie slnečné žiarenie. Pracuje na princípe kombinácie troch zložiek: efektu komína, skleníkového efektu a veternej turbíny. V súčasnosti je 300 m komín prevádzkovaný vo väzbe na prevádzku uhoľnej elektrárne. Po odstavení elektrárne ENO v roku 2023 sa stane nadbytočným. V rámci transformácie energetiky na nízkouhlikové zdroje chceme overiť využitie takéhoto typu elektrárne a inšpirovať sa aj príkladmi zo sveta, s prípadným rozšírením analýzy aj na nepoužívané chladiace veže.