Možnosti kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu v SE-EBO (využitie malých kompostární podľa Vyhlášky č.371/2015)

Záverečné práce

Slovenské elektrárne, a.s.

Sme najväčší výrobca elektriny na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Máme 2 jadrové, 31 vodných, 2 uhoľné a 2 fotovoltické elektrárne. Výrazne prispievame k boju proti klimatickým zmenám, až 94 % elektriny dodávame bez emisií CO2.
Anotácia práce:
  1. Nájdenie vhodného riešenia na spracovanie kompostovateľného BIO Odpadu v JE - EBO (cca 50 ton ročne)
  2. Vytipovať vhodnú lokalitu v rámci areálu elektrárne vzhľadom na bezproblémový chod elektrárne
  3. Spracovať technické riešenie, návrh, praktický model vzhľadom na vyhlášku č.371/2015.
  4. Analyzovať cyklus kompostovania a určiť vhodný model údržby na niekoľko rokov dopredu.
  5. Spracovať rozpis predpokladaných nákladov na vybudovanie
  6. Vypracovať vyhodnotenia benefitov vzhľadom na spoločnosť / životné prostredie