Java Developer – ZA

Práce
Žiadosti boli uzavreté

SIGP, s.r.o.

SIGP, s.r.o. je progresívny a kreatívny SOFTWARE HOUSE zaoberajúci sa vývojom komplexných softwarových riešení pre zákazníkov zo Slovenska a zahraničia. Spolu je nás skoro 100 a máme pobočky v Žiline, Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a v Poprade
Pracovná náplň:

Prídeš do práce na 9tu, každý deň robíš na tom istom už niekoľko rokov a nebaví ťa to. Sedíš v kancelárii a pracuješ s kolektívom, ktorých zaujíma iba odrobiť si svoje a ísť domov.

V SIGP ťažko! Prídeš, kedy ti to vyhovuje a ako sa dohodneš s tímom. Budeš pracovať na zaujímavých projektoch, kde získaš nové vedomosti. Debaty typu microservices vs monolit alebo ako použiť jednotlivé design patterny sú na dennom poriadku. Každý deň, ktorý stráviš v SIGP ťa posunie ďalej, pretože budeš sedieť s tými najlepšími vývojármi.

Kontinuálne rozširujeme tímy na týchto projektov:

→ INTERNÁ APLIKÁCIA PRE VÝROBU
Nový projekt na zelenej lúke pre známu automobilku. Interná web aplikácia pre zamestnancov výroby, skladu, účtovníctva a manažmentu. Bude sledovať pohyb, spracovanie a stavy surovín a produktov výroby.
Používané technológie: JAVA 8, HIBERNATE, SPRING 5, DOCKER, ANGULAR 7, POSTGRESQL

→ENTRY/EXIT SYSTEM
SIGP sa spolupodieľa na vývoji nového hraničného systému, ktorý bude zavedený v blízkej dobe Európskou úniou na posilnenie komplexnej ochrany schengenského priestoru. Hlavnou funkciou systému je zber dát ohľadom vstupu a odchodu cudzincov na hraniciach za účelom zvýšenia vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Systém nahradí cestovné pasy a zjednoduší prácu pri identifikácií kriminálnikov.
Používané technológie: JAVA, SPRING, PWA, ANGULAR 8, ANDROID, IMB WEBSPHERE, IBM DB2

→ INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE MODERNÉ RIADENIE A SPRÁVU NEMOCNICE
Rozšírenie a postupné nahrádzanie zastaralého systému. Systém riadi a zaznamenáva všetky nemocničné úkony: plánovanie operácií, podávanie liekov, ambulancie, ale napr. aj sanita a stravovanie. Systém automaticky zbiera údaje z rôznych prístrojov a automaticky zasiela výkazy do poisťovní a na úrady. Tento systém je dennodenne používaný každým zamestnancom nemocnice, čím sa stáva jedným z jej pilierov. Je nápomocný pri diagnostike a vyhodnocovaní urgentnosti na príjme, kde sa plánuje aj zapojenie AI v neskorších fázach projektu.
Používané technológie: JAVA, ANGULAR, HIBERNATE, HIKARI, HYSTRIX, JAVASCRIPT, JPA, KEYCLOAK, MICROMETER, MULTITENANCY, PROMETEUS, POSTGRESQL, REDIS, REST, SAP ANYWHERE, SPRING SPRINGBOOT

projekt pre juniorskú pozíciu:

→ INTERNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM SIGP
Systém zahŕňa režijné aktivity SIGP ako sú fakturácie, spojenie s bankou, CRM evidenciu, reporting a podobne.
Používané technológie: JAVA 10, JSF, PRIMEFACES, HIBERNATE, GIT/GERRIT, LDAP, MAVEN, WILDFLY 14

Pripravujeme aj niekoľko nových projektov postavených na:
JAVA 8, SQL, MAVEN, HIBERNATE, JPA, SPRING BOOT, JSON

Benefity:

• Možnosť rotácie (zmeny projektu) – ochutnaj pestrosť našich projektov!
• Neformálnosť a žiadna byrokracia
• Pružná pracovná doba
• Spolupráca s TOP programátormi
• Podpora a príspevky na vzdelávanie, konferencie
• Stabilita, takmer žiadna fluktuácia – ak už raz do SIGP prídeš, nebudeš chcieť odísť
• Event kalendár plný športových a kultúrnych akcií, teambuildingov a iných aktivít
• Work&Travel v zahraničí (Chorvátsko, Island, Sicília, Slovinsko, ...)
• Každý druhý týždeň sa spolu naraňajkujeme
• Kalčeto, hrazda

Osobné predpoklady uchádzača:

Technologické požiadavky:
• Java, JSF, Spring, Hibernate, SQL, výhodou AngularJS/Angular/ReactJS

Ďalšie požadované vlastnosti:
• Znalosť agilného vývoja
• Chuť pracovať
• Záujem učiť sa nové technológie a neustále sa odborne vzdelávať
• Zodpovednosť za pridelené úlohy
• Samostatnosť, ale zároveň aj tímovosť

KickResume