Angular developer – ZA

Práce
Žiadosti boli uzavreté

SIGP, s.r.o.

SIGP, s.r.o. je progresívny a kreatívny SOFTWARE HOUSE zaoberajúci sa vývojom komplexných softwarových riešení pre zákazníkov zo Slovenska a zahraničia. Spolu je nás skoro 100 a máme pobočky v Žiline, Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a v Poprade
Pracovná náplň:

Prídeš do práce na 9tu, každý deň robíš na tom istom už niekoľko rokov a nebaví ťa to. Sedíš v kancelárii a pracuješ s kolektívom, ktorých zaujíma iba odrobiť si svoje a ísť domov.

V SIGP ťažko! Prídeš, kedy ti to vyhovuje a ako sa dohodneš s tímom. Budeš pracovať na zaujímavých projektoch, kde získaš nové vedomosti. Debaty typu microservices vs monolit alebo ako použiť jednotlivé design patterny sú na dennom poriadku. Každý deň, ktorý stráviš v SIGP ťa posunie ďalej, pretože budeš sedieť s tými najlepšími vývojármi.

Momentálne rozširujeme tímy na týchto projektov (ANGULAR):

→INTERNÁ APLIKÁCIA PRE VÝROBU
Nový projekt na zelenej lúke pre známu automobilku. Interná web aplikácia pre zamestnancov výroby, skladu, účtovníctva a manažmentu. Bude sledovať pohyb, spracovanie a stavy surovín a produktov výroby.
Používané technológie: JAVA 8, HIBERNATE, SPRING 5, DOCKER, ANGULAR 6/7, POSTGRESQL

→APLIKÁCIA NA VYTVÁRANIE CENOVÝCH PONÚK
Hlavnou funkciou aplikácie bude jednoduché vytváranie cenových ponúk pre koncového zákazníka. Aplikácia bude prepojená na databázu sortimentu vďaka čomu si koncový užívateľ jednoducho navolí konkrétny materiál a druh prác, ktoré ide ponúkať/faktúrovať zákazníkovi. Jej ďalšou výhodou je prepojenie na účtovný systém a kontrola fakturácií. Cieľovou skupinou, ktorá bude aplikáciu využívať sú stavebníci, remeselníci a elektrikári.
Používané technológie: ANGULAR 8, C#, ASP.NET.CORE, BOOTSTRAP, SQLSERVER, NOSQL, CQRS, AZURE, SCSS, API GATEWAY, NGRX, IDENTIFY SERVER, REST API, XUNIT, FLUENT ASSERTIONS, NSUBSTITUTE

→INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE SPRÁVU A RIADENIE NEMOCNICE
Rozšírenie a postupné nahrádzanie zastaralého systému. Systém riadi a zaznamenáva všetky nemocničné úkony: plánovanie operácií, podávanie liekov, ambulancie, ale napr. aj sanita a stravovanie. Systém automaticky zbiera údaje z rôznych prístrojov a automaticky zasiela výkazy do poisťovní a na úrady. Tento systém je dennodenne používaný každým zamestnancom nemocnice, čím sa stáva jedným z jej pilierov. Je nápomocný pri diagnostike a vyhodnocovaní urgentnosti na príjme, kde sa plánuje aj zapojenie AI v neskorších fázach projektu.
Používané technológie: ANGULAR, HIBERNATE, HIKARI, HYSTRIX, JAVA, JAVASCRIPT, JPA, KEYCLOAK, MICROMETER, MULTITENANCY, PROMETEUS, POSTGRESQL, REDIS, REST, SPRING, SPRINGBOOT

Benefity:

• Možnosť rotácie (zmeny projektu) – ochutnaj pestrosť našich projektov!
• Neformálnosť a žiadna byrokracia
• Pružná pracovná doba
• Spolupráca s TOP programátormi
• Podpora a príspevky na vzdelávanie, konferencie
• Stabilita, takmer žiadna fluktuácia – ak už raz do SIGP prídeš, nebudeš chcieť odísť
• Event kalendár plný športových a kultúrnych akcií, teambuildingov a iných aktivít
• Work&Travel v zahraničí (Chorvátsko, Island, Sicília, Slovinsko, ...)
• Každý druhý týždeň sa spolu naraňajkujeme
• Kalčeto, hrazda

Osobné predpoklady uchádzača:

Technologické požiadavky: ovládať základy ANGULARJS, ANGULAR2 a vyššie, SQL, HTML, CSS, REST

Ďalšie požadované vlastnosti:
• Znalosť agilného vývoja
• Chuť pracovať
• Záujem učiť sa nové technológie a neustále sa odborne vzdelávať
• Zodpovednosť za pridelené úlohy
• Samostatnosť, ale zároveň aj tímovosť

KickResume