Akcia Rakúsko – Slovensko: Štipendiá Akcie na letný jazykový kurz

Mobility
Žiadosti boli uzavreté
TRVANIE MOBIILTY: 1 mesiac
KRAJINA POBYTU: Rakúsko
INFORMÁCIE O MOBILITE:

mobilita

KickResume