Procesný inžinier – predstaviteľ zákazníka

Práce
Žiadosti boli uzavreté

Nemak Slovakia s.r.o.

Nemak Slovakia s.r.o. je popredným poskytovateľom inovatívnych riešení znižovania hmotnosti vozidiel pre svetový automobilový priemysel so zameraním na vývoj a výrobu hliníkových komponentov pre pohonné jednotky a časti karosérií.
Pracovná náplň:

• zodpovedá za vývoj procesu z pohľadu zabezpečenia dodržiavania požiadaviek zákazníka na špecifické vlastnosti produktu
• podieľa sa na kontinuálnom zlepšovaní výrobných procesov a pracovných postupov tímovou prácou - vedenie tímu
• spolupracuje s vývojovým centrom pri zavádzaní / nábehu nových produktov
• vývoj procesu - nastavenie a permanentná kontrola technických a technologických parametrov výrobného procesu, vyrábaných produktov a náradia
• navrhovanie a realizácia zmien, poskytovanie dát a informácii ostatným oddeleniam – vyhodnotenie poskytnutých dát
• implementácia a návrh technológií, ktoré majú pozitívny vplyv na produktivitu, kvalitu, životné prostredie a zvyšujú bezpečnosť pri práci
• zodpovedá za úpravy, zmeny a vylepšenia v konštrukcii výrobkov, náradia a prípravkov
• zodpovedá za vytvorenie a aktualizáciu control plánov, flow-chartov, FMEA
• zaisťuje realizáciu procesných auditov, systematicky analyzuje a vyhodnocuje odchýlky, zisťuje príčiny chýb a odchýlok na základe analýz, stanovuje nápravné opatrenia na ich odstránenie, koordinuje, vedie a písomne vyhodnocuje výsledky skúšok s cieľom neustále vylepšovať parametre procesov a kvalitu jemu pridelených produktov, overuje účinok zavedených NO
• predkladá návrhy v rámci optimalizácie postupov práce operátorov a zariadení

Benefity:

• 13. a 14. plat
• odmeny za vernosť po 1 roku v pracovnom pomere
• odmena za dochádzku (bez PN, OČR, návštevy u lekára, bez neospravedlnenej
absencie) 100€ / mesačne
• poukážky na regeneráciu pracovnej sily 120 € / polročne
• bonus za odporučenie nového kolegu 350 €
• príspevky za darovanie krvi, zľavy na športové a kultúrne podujatia
• príspevok zamestnávateľa na DDS vo výške 2,25 % z hrubého príjmu

Osobné predpoklady uchádzača:

• znalosť technológie liatia pod vysokým tlakom (HPDC)
• znalosť systému kvality v automobilovom priemysle, ISO / TS 16949
• znalosti FMEA, 8D/LP/CMR, 5W/Ishikawa/DDW, APQP/ NPDS, MSA, SPC, PPAP,PPF, DoE/QFD
• MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access)
• prax v automotive výhodou
• proaktívny prístup k riešeniu problémov
• technické myslenie
• dobré komunikačné a prezentačné zručnosti, asertivita
• schopnosť koordinovať riešenie komplexných úloh v oblasti výrobných a podporných procesov
• tvorivosť, precíznosť, systémové myslenie, vyjednávacie schopnosti

• anglický jazyk B1

• nemecký jazyk výhodou

KickResume