Údržbár zdvíhacích zariadení

Práce
Žiadosti boli uzavreté

METRANS /Danubia/, a.s.

Skupina METRANS je poskytovateľom all-inclusive just-in-time intermodálnej železnično-cestnej prepravy. Má vybudovanú vlastnú sieť vysoko sofistikovaných kontajnerových terminálov a moderných železničných záchytných terminálov.
Pracovná náplň:

Medzi hlavné úlohy patrí:

- oprava a údržba zdvíhacích zariadení

- diagnostika porúch spaľovacích motorov, prevodoviek

- vedenie evidencie o vykonaných opravách

- riadenie tímu opravárov

- schopnosť čítania dokumentácie a schém

Benefity:

+ 250,- EUR osobné ohodnotenie + kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov ročne
- stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateľom
- poskytujeme kompletné zaškolenie
- zaručujeme stabilitu veľkej medzinárodnej spoločnosti

Osobné predpoklady uchádzača:

- technické myslenie

- pozornosť a precíznosť

KickResume