Mechanik zdvíhacích zariadení

Práce

METRANS /Danubia/, a.s.

Skupina METRANS je poskytovateľom all-inclusive just-in-time intermodálnej železnično-cestnej prepravy. Má vybudovanú vlastnú sieť vysoko sofistikovaných kontajnerových terminálov a moderných železničných záchytných terminálov.
Pracovná náplň:

- Vykonáva pravidelnú údržbu, kontroly a opravy na pracovných strojoch a zariadenia určených na prekládku kontajnerov, vysokozdvižných vozíkov a zariadení určených na údržbu areálu.
- Riadi pracovníkov, ktorí vykonávajú zložitejšie opravy a úkony údržby pri ktorých je potreba viacerých pracovníkov.
- K pravidelnej údržbe, ktorú sám vykonáva prípadne ktorú riadi, určuje množstvá náplní, potrebných náhradných dielov, náradia a dielenského vybavenia. Vedie príslušnú evidenciu opráv, údržby a spotreby náhradných dielov, olejov a mazív.
- Diagnostikuje príčiny porúch strojov, určuje spôsob opravy, potrebu náhradných dielov a náradia. Predkladá súpisy potrebných náhradných dielov podľa katalógov.
- Samostatne sa orientuje vo výkresovej dokumentácii mechanických, hydraulických a elektrických skupín strojov, v príručkách a návodoch na opravy a údržbu.
- Pri zložitejších opravách spolupracuje s ostatnými údržbármi, vedúcim technikom údržbárov a s prevádzkovým technikom.
- Zabezpečuje tankovanie strojov pohonnými hmotami a vedie príslušnú evidenciu.
- Nesie zodpovednosť za ním vykonané a ním riadené úkony údržby, opravy a spotrebu náhradných dielov, mazív a náplní.

Benefity:

- po zaučení zvýšenie platu + kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov ročne
- stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateľom
- poskytujeme kompletné zaškolenie
- zaručujeme stabilitu veľkej medzinárodnej spoločnosti

Osobné predpoklady uchádzača:

- technické myslenie

- pozornosť a precíznosť

KickResume