Mechanik strojov

Práce

METRANS /Danubia/, a.s.

Skupina METRANS je poskytovateľom all-inclusive just-in-time intermodálnej železnično-cestnej prepravy. Má vybudovanú vlastnú sieť vysoko sofistikovaných kontajnerových terminálov a moderných železničných záchytných terminálov.
Pracovná náplň:

- Vykonáva pravidelnú údržbu, kontroly a opravy na pracovných strojoch a zariadeniach určených na prekládku kontajnerov, vysokozdvižných vozíkov a zariadení určených na údržbu areálu, na ktoré má potrebnú kvalifikáciu a potrebné náradie, nástroje a pracovné podmienky. Vedie príslušnú evidenciu opráv, údržby a spotreby náhradných dielov, olejov a mazív. - Pri zložitejších opravách spolupracuje s ostatnými údržbármi, vedúcim technikom údržbárov a s prevádzkovým technikom. - Zabezpečuje tankovanie strojov pohonnými hmotami a vedie príslušnú evidenciu. - Udržuje si zverené pracovné prostriedky, náradie, meracie prístroje a zariadenia v bezchybnom stave. V prípade straty a poškodenia bezodkladne to nahlasuje nadriadenému.

Benefity:

- po zaučení zvýšenie platu + kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov ročne - stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateľom - poskytujeme kompletné zaškolenie - zaručujeme stabilitu veľkej medzinárodnej spoločnosti

Osobné predpoklady uchádzača:

- technické  myslenie - pozornosť a precíznosť

KickResume