Elektrikár / Údržbár

Práce
Žiadosti boli uzavreté

METRANS /Danubia/, a.s.

Skupina METRANS je poskytovateľom all-inclusive just-in-time intermodálnej železnično-cestnej prepravy. Má vybudovanú vlastnú sieť vysoko sofistikovaných kontajnerových terminálov a moderných železničných záchytných terminálov.
Pracovná náplň:

- Sleduje technický stav elektrických zariadení areálu terminálu kontajnerovej dopravy.

- Vykonáva opravy a údržbu elektrických zariadení areálu terminálu kontajnerovej dopravy.

- Vykonáva údržbu a opravy portálových žeriavov hlavne z oblasti elektrických zariadení.

- Nahlasuje potrebu nákupu náhradných dielov k elektrickým zariadeniam a k žeriavom.

Benefity:

- príplatky za zmenovosť, po zaučení zvýšenie platu o 200,- EUR + kvartálne odmeny do výšky 2 základných platov ročne
- stravné plne hradené zamestnávateľom nad rámec zákona
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania plne hradené zamestnávateľom
- zaručujeme stabilitu veľkej medzinárodnej spoločnosti

Osobné predpoklady uchádzača:

- technické myslenie

- pozornosť a precíznosť

KickResume