Osobný asistent

Práce
Žiadosti boli uzavreté
Pracovná náplň:

- vyhľadávanie nových klientov

- vyhľadávanie nových kolegov

- stretávanie sa so mnou

 

Osobné predpoklady uchádzača:

- zodpovednosť

- spoľahlivosť

- komunikatívnosť

- cieľavedomosť

- iniciatívnosť

KickResume