Angular programátor

Práce

Lotario s.r.o.

Slovenská spoločnosť so zameraním na informačné technológie. Od svojho založenia poskytuje softvérové služby ale aj hotové komplexné riešenia (IT systémy). Ambiciózna, otvorená životaschopným nápadom.
Pracovná náplň:

Implementácia softvérových riešení na základe technickej špecifikácie; Programovanie Angular web aplikácií.

Benefity:

Mladý ambiciózny tím; Pohodový office v novom biznis centre; Sympatickí ľudia; Získavanie nových programátorských zručností pomocou rôznych kurzov a školení; Super plat a odmeny

Osobné predpoklady uchádzača:

Serióznosť, zodpovednosť, pracovitosť, cieľavedomosť, empatia

KickResume