Stážista pre Biznis design tím

Stáže
Žiadosti boli uzavreté
Pracovná náplň:

Ako stážista/tka budeš zapojený/á do všetkých našich činností. Budeš pravá ruka pre každého v našom Biznis design tíme, kto ju bude potrebovať. Budeš mať oči všade a aj vďaka tebe sa nikto z nás nedostane do ofsajdu. Dostaneš možnosť navnímať metodológiu service designu a design thinkingu priamo v praxi a keď sa osvedčíš, máš možnosť sa dostať aj na ľad!

Tvoja náplň práce teda obnáša:

  • Pomoc pri realizácií projektov a oslovovaní potenciálnych zákazníkov
  • Výskum zákazníckych potrieb v jednotlivých odvetviach
  • Príprava podkladov na komunikáciu s kľúčovými osobami na strane klienta
  • Spolupodielanie sa na príprave prezentácií
  • Zákaznícky výskum a testovanie
  • Navolávanie respondentov, spracovanie dát do použiteľných výstupov
  • Pomoc pri príprave workshopov
  • Komunikáciu s dodávateľmi
  • Komunikáciu s kľúčovými osobami na strane klienta
Osobné predpoklady uchádzača:

Ako si vylepšíš svoje šance na draft?

Máš skúsenosť s projektovým manažmentom: Vieš mať pod kontrolou koordináciu a komunikáciu so všetkými zúčastnenými stranami.

Rozbiehal si niečo vlastné: Ak sa ti podarilo rozbehnúť alebo vyfailovať vlastný projekt ideal, zo skúsenosti vieme, že vlastné projekty násobia skúsenosti a pomáhajú chápať širšie súvislosti.

Vieš vykorčuľovať z akejkoľvek situácie: Nie je to len o tom, čo všetko už vieš, ale hlavne o tvojej zvedavosti, schopnosti reagovať na vzniknutú situáciu a učiť sa nové veci.

KickResume