odborný/vedecký lingvistický pracovník

Práce
Žiadosti boli uzavreté

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Slovenský národný korpus, vedecko-výskumné pracovisko Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, sa zameriava na počítačové spracovanie jazyka, korpusovú lingvistiku a úlohy, ktoré súvisia s tvorbou korpusových zdrojov a nástrojov.
Pracovná náplň:

Základný aj aplikovaný výskum v oblasti jazyka a jeho počítačového spracovania, korpusovej lingvistiky,
účasť v domácich a zahraničných projektoch.

Osobné predpoklady uchádzača:
  •  vítané vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa (preferuje sa slovenský jazyk v kombinácii s anglickým alebo iným svetovým jazykom);
  • základná alebo pokročilá znalosť práce s vyhľadávaním v korpusoch (slovenské, inojazyčné), napr. v Sketch Engine, konText;
  • jazykové zručnosti (aktívny anglický jazyk, vítané ďalšie jazyky);
  • vítaný záujem o oblasť gramatiky, lexikológie, osobitne terminológie;
  • záujem o vedecko-výskumnú prácu v odbore a ďalší kvalifikačný rast;
  • v prípade ukončeného vysokoškolského vzdelania 2. stupňa perspektíva štúdia v 3. stupni;
  • vítané počítačové znalosti práce v OS Linux.
KickResume