IT Systémový špecialista

Práce
Žiadosti boli uzavreté

ITAPS s. r. o.

Spoločnosť ITAPS je mladá dynamická firma, ktorá vznikla v roku 2011 na Slovensku v Bratislave. Naša spoločnosť sa zaoberá dodávaním pracovnej kapacity pre bankové, finančné a technologické spoločnosti v oblasti IT.
Pracovná náplň:
 • Správa serverov (DHCP, DNS, MS SQL server, Backup server, file server) na platforme VMWare, stand-alone servre na platforme Windows a Unix v rámci infraštruktúry SK IT
 • Správa Active Directory
 • Inštalácia a správa systémov a vybraných aplikácií a poskytovanie pre ne 3. (najvyššiu-expertnú) úroveň podpory
 • Administrácia platformy Sharepoint
 • Správa aktívnych sieťových prvkov (switche, routre) a IT infraštruktúry
 • Riešenie problémov v rámci SK infraštruktúry a v rámci toku dát medzi CZ a regionálnou infraštruktúrou a riešenie problémom v spolupráci s interným/externým dodávateľom
 • Riešenie IT projektov v oblasti IT infraštruktúry
 • Priebežne rozširovať technickú časť znalostnej bázy používaných IT systémov
 • Implementácia IT bezpečnostných štandardov
 • Monitoring bezpečnosti všetkých IT systémov
 • Príprava reportov vyžadovaných interným a externým auditom a kontrolami zo strany regulátorov
 • Správa serverovej farmy s platformou Citrix
Osobné predpoklady uchádzača:
 • Skúsenosť na obdobnej pozícii
 • Expertná znalosť fungovania PC, LAN a WAN sietí
 • Expertná znalosť - Active Directory administrátor, administrácia serverových operačných systémov
 • Expertná znalosť platformy Sharepoint
 • Pokročilá znalosť administrácie platformy Citrix
 • Pokročilá znalosť platformy VMWare
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni minimálne B2
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti
 • Systémové a analytické myslenie
 • Orientácia na klienta, hľadanie user-friendly riešení, udržiavanie dobrých vzťahov s klientmi
KickResume