Samostatný geodet

Práce
Žiadosti boli uzavreté

GEOS Košice, s.r.o.

geodetická firma
Pracovná náplň:

vyhotovenie geometrických plánov, meračské práce v teréne, práce v kancelárii

KickResume