Marketingový obchodný zástupca

Práce
Žiadosti boli uzavreté

FUTURISTIC, s.r.o.

Agentúra FUTURISTIC Jobs vznikla pod dohľadom spoločnosti FUTURISTIC, s.r.o. v roku 2020 ako reakcia na narastajúci dopyt v pracovnom sektore. Rozhodli sme sa priniesť pozitívnu zmenu na trh a poskytnúť Vám len také služby, ktoré reálne potrebujete.
Pracovná náplň:

Marketingový obchodný zástupca realizuje vlastné aktivity na podporu obchodnej spolupráce v oblasti B2B segmentu.
-rozvoj B2B obchodu
-vyhľadávanie obchodných príležitostí (klientov)
-aktívne oslovovanie klientov
-akvizícia nových klientov
-realizácia obchodných stretnutí (online, face-to-face)
-iné marketingové aktivity po konzultácii s CEO

Typ mzdy: fix 500€ + provízie z obchodu 10% a 5% - priemerná sa provízna zložka pohybuje na úrovni 1500€, horný strop však limitovaný nie je a záleží len od Vašej šikovnosti koľko budete zarábať.

Typ zmluvy: živnosť alebo dohoda (nie je možnosť TPP)

Pracovný čas od 8:00 do 16:00 alebo od 9:00 do 17:00

Benefity:

FINANČNÉ
príspevok na elektroniku
príspevok na kancelárske potreby
odmeny pri pracovných a životných jubileách
príspevok na rekreáciu (šport, relax)
sick days, preplatené voľno na zotavenie
zamestnanecké zľavy
zľavy u obchodných partnerov

NEFINANČNÉ
mobilný telefón aj na súkromné účely
notebook aj na súkromné účely
služobný automobil aj na súkromné účely
flexibilný pracovný čas
odborné alebo jazykové vzdelávanie
firemné akcie, teambuildingy
kariérny rast

Pre získanie niektorých benefitov je potrebné splniť určité podmienky. Konkrétne podmienky budú predstavené na pohovore.

Osobné predpoklady uchádzača:

samostatnosť
organizovanie a plánovanie práce
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
kultivovaný písomný prejav
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Cudzie jazyky: anglický - pokročilá: B1 a B2