Dispečer / disponent v doprave- špedícii

Práce
Žiadosti boli uzavreté

Freight consulting s.r.o.

Freight consulting s.r.o.
Pracovná náplň:

Organizácia vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy pre zákazníkov
Realizácia medzinárodných prepráv ,
Riešenie celovozových zásielok, dokládok,
Komunikácia s dopravnými zasielateľskými spoločnosťami
Hľadanie prepravného riešenia pre klientov rôznych odvetví výroby a obchodu,
Práca s dopravnými databankami
Plánovanie distribúcie zásielok

Osobné predpoklady uchádzača:

uchádzač bude dostatočne zaškolený našim zamestnancom na potrebný čas,
komunikatívnosť,
ústretovosť,
osobnostné požiadavky,
trpezlivosť,
flexibilita,
vysoká miera samostatnosti,
sebaistota,
schopnosť prijímať odmietnutie,
schopnosť znášať stres,
orientácia na výsledky,

KickResume