Dispečer / disponent v doprave- špedícii s ukrajinčinou

Stáže
Žiadosti boli uzavreté

Freight consulting s.r.o.

Freight consulting s.r.o.
Pracovná náplň:

Organizácia vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy pre zákazníkov
Realizácia medzinárodných prepráv ,
Riešenie celovozových zásielok, dokládok,
Komunikácia s dopravnými zasielateľskými spoločnosťami
Hľadanie prepravného riešenia pre klientov rôznych odvetví výroby a obchodu,
Práca s dopravnými databankami
Plánovanie distribúcie zásielok

KickResume