Asistentka hlavnej účtovníčky

Stáže
Žiadosti boli uzavreté

Freight consulting s.r.o.

Freight consulting s.r.o.
Pracovná náplň:

Zaúčtovanie mesačných diét
Kontrola platieb, transakcií, vzájomných pohľadávok
Vystavovanie zápočtových listov
Účtovanie tuzemských a zahraničných faktúr
Párovanie fiškálnych / nefiškálnych blokov k jednotlivým faktúram
Účtovanie mesačných vyúčtovaní zamestnancov
Príprava podkladov pre DPH
Spracovanie otvorených pohľadávok voči zákazníkom, upomienky
Zaúčtovanie miezd
Fakturácia odberateľských faktúr
Zúčtovanie mesačných splátok úverov, leasingov
Podpora pri mesačných závierkach
Vedenie účtovníctva v MRP programe, v prípade, že ho uchádzač neovláda, bude do programu zaučený
Komplexné vedenie účtovníctva (majetok, finančné účty, pohľadávky, záväzky, mzdy, personalistika)
Spracovanie daňových priznaní (DPH, daň z príjmov, daň z motorových vozidiel)
Komunikácia s klientmi, s vedením spoločnosti, audítormi a štátnymi inštitúciami
Mesačné reporty pre vedenie spoločnosti
Mesačné výkazy, výkazy DPH, prehľady pre daňový úrad

Benefity:
  • mobilný telefón
  • notebook
  • pitný režim, káva čaj na pracovisku
Osobné predpoklady uchádzača:
  • študijný odbor v oblasti financie , ekonomika,
  • zmyslel pre dôslednosť
  • presnosť
  • spoľahlivosť
KickResume