PhD POZÍCIE V CENTRE PRE POĽNOHOSPODÁRSKE POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (C3A) UNIVERZITY V TRENTE (TALIANSKO)

Mobility
Žiadosti boli uzavreté

EURES Slovensko

Európska sieť pracovných príležitostí
TRVANIE MOBIILTY: viac v odkaze
KRAJINA POBYTU: Taliansko
INFORMÁCIE O MOBILITE:

Centrum poľnohospodárskej výživy a životného prostredia (C3A) Univerzity v Trente a Výskumné a inovačné centrum Nadácie Edmunda Macha ponúkajú spoločne 9 doktorandských pozícií v oblasti agropotravinárstva a enviromentálnych vied, podporovaných štipendiom.
Témy PhD sú nasledujúce:
1. Zvýšenie tolerancie rastlín voči stresu spôsobenému chladom prostredníctvom psychrotolerantných baktérií a charakterizácia príslušných mechanizmov
2. Výskum a vývoj nových biologických alternatív založených na rastlinných extraktoch, mikrobiách a soft chémii na kontrolu patogénu Downy Mildew viniča révového (Plasmopara viticola) ako základu pre vývoj nových stratégií IPM v plodinách
3. Rozpoznávanie genetických a fyziologických mechanizmov odolnosti viniča voči tepelnému stresu
4. Genetické mapovanie vlastností plodov hrušky
5. Nové stratégie kontroly strapcov hniloby botrytis pre udržateľné vinohradníctvo
6. Manažment odrodových tiolov vo víne pomocou biotechnických nástrojov
7. Agro - pedologické determinanty jemného chemického zloženia, kvality a trvanlivosti bielych vín regiónu Trentino.
8. Sledovateľnosť a autentickosť potravín pomocou profilovania1H-NMR
9. Vplyvy pohybového správania a populačné dôsledky intenzívneho sterilizačného programu jeleňa bielochvostého v New Yorku

Podrobné informácie o témach štipendijného programu a postup prihlásenia nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.unitn.it/en/ateneo/80909/announcement-of-selection
Uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa výberu, sa musia prihlásiť do 20. augusta 2020, hod. 16:00 (talianskeho času, GMT +2).

Výška štipendia minimálne 16 290 EUR ročne