LEKTOR/KA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Práce
Pracovná náplň:

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie hľadá do svojho tímu lektora/lektorku environmentálnej výchovy, so skúsenosťami so vzdelávaním v environmentálnej oblasti. Náplň práce bude nasledovná:

Výuka dvoch programov o téme Odpady (minimalizácia, triedenie, recyklácia) na materských a základných školách (prvý ročník) v rámci Nitry a okolia,  (https://daphne.sk/sk/vzdelavanie/programy-pre-skoly/), do ktorých vás zaškolíme.
Predpokladom toho, že môžete túto prácu realizovať je možnosť práce v dopoludňajších hodinách – výuka začína medzi 8:00 a 9:00. Požadujeme dostupnosť aspoň dve dopoludnia počas týždňa, viac je výhodou.

Benefity:

Odmena na dohodu je (8€/h), práca na živnosť je (10,8€/h).

Osobné predpoklady uchádzača:

vzdelanie v oblasti biologických, ekologických a príbuzných odborov alebo pedagogické vzdelanie so zameraním na prírodovedné odbory (alebo pedagogické minimum) - platí aj pre študentov uvedených odborov

skúsenosti s environmentálnym vzdelávaním detí, mládeže prípadne aj dospelých

schopnosť práce s malými deťmi – materská škola a prvý stupeň ZŠ