Finančný sprostredkovateľ

Práce
Žiadosti boli uzavreté

Brokeria, a.s.

Našim poslaním a úlohou je poskytovať profesionálne, seriózne ale najmä spoľahlivé finančné sprostredkovanie počas celého života klienta. Dôkladne sledujeme situáciu a snažíme sa vyhovieť všetkým požiadavkám.
Pracovná náplň:

Práca v kancelárii, administratíva, s PC, komunikácia s klientom, so spoločnosťami, realizácia osobného stretnutia s klientom.

Benefity:

Karierny rast, dovolenky, kvartálne ohodnotenie za vykonanú prácu.

Osobné predpoklady uchádzača:

Zodpovednosť, komunikatívnosť, chuť sa vzdelávať.

KickResume