Vedúci obchodnej skupiny

Práce
Žiadosti boli uzavreté
Pracovná náplň:

- Vedenie obchodného tímu
- Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných postupov
- Stretnutia s klientmi a vybavovanie ich špecifických požiadaviek
- Dlhodobá starostlivosť o klientelu
- Vypracovanie elitných finančných plánov
- Koordinácia obchodu
- Školenie a vedenie spolupracovníkov

Benefity:

- možnosť kariérneho rastu

- flexibilný pracovný čas

Osobné predpoklady uchádzača:

- cieľavedomosť

- asertivita

- komunikatívnosť

- spoľahlivosť

- tímová práca

- osobnostný rozvoj

- zodpovednosť

- riešenie problémov

KickResume