Projekt pracoviska pre hĺbkové vŕtanie

Záverečné práce
Žiadosti boli uzavreté

AWU Precision

Strojárska firma zameraná na výrobu presných dlhých hriadeľov , valcov, stĺpov, tŕňov a indukčného kalenia do 3m.
Anotácia práce:

Analýza rentability a návrh pracoviska pre hĺbkové vŕtanie