AZU NA DOD UNIZA

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Nevieš kde pôjdeš na výšku? Poď na DOD Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Bude tam aj AZU. Na DOD sa dozvieš o štud. programoch, o možnostiach popri štúdiu. Taktiež sa dozvieš aj mnoho informácií o AZU, tak zastav sa v našom stánku.

KickResume