Never give up! – podujatie s Janom Dubničkom

Udalosť
Žiadosti boli uzavreté

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR

Aktivita Zvyšuje Úspech - HR zastrešuje pod projektom AZU výber stážistov a zamestnancov pre partnerov projektu. AZU je národný rozvojový projekt, ktorý prepája teóriu s praxou.
Opis udalosti:

Ján Dubnička sa špecializuje na rozvoj manažérskych, líderských a komunikačných zručností,budovanie a rozvoj tímov (The Rocket Model) a mentálny tréning športovcov (Inner Game).

KickResume